آپدیت 6.88 به فارسی

هیروها

Abaddon.png

Abaddon

 • Mist Coil icon.png  کاهش مدت تاخیر در هنگام زدن لول Mist Coil از ۰٫۴۲۵ به ۰٫۳۵ ثانیه
Anti-Mage.png

Anti-Mage

 • Mana Void icon.png  افزایش مدت زمان ministun لول Mana Void از ۰٫۱۵ به ۰٫۳ ثانیه
Arc Warden.png

Arc Warden

 • Flux icon.png کاهش مدت زمان آماده سازی لول FLux از ۲۰ به ۱۸ ثانیه
 • Tempest Double icon.png  افزایش مدت زمان تاثیر لول Tempest Double از ۱۲/۱۳/۱۴ به ۱۲/۱۴/۱۶ ثانیه
 • Tempest Double icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Tempest Double از ۵۰/۴۰/۳۰ به ۴۰/۳۵/۳۰ ثانیه
Bane.png

Bane

 • Brain Sap icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Brain Sap از ۱۴ به ۱۴/۱۳/۱۲/۱۱ ثانیه
Beastmaster.png

Beastmaster

 • Primal Roar icon.png  کاهش میزان دمیج لول Primal Roar از ۲۰۰/۲۵۰/۳۰۰ به ۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰
Bloodseeker.png

Bloodseeker

 • Rupture icon.png  افزایش دمیج لول Rupture از ۲۰/۴۰/۶۰% به ۲۶/۴۲/۶۰%
 • Blood Rite icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Blood Rite از ۳۰/۲۵/۲۰/۱۵ به ۲۵/۲۱/۱۷/۱۳
Bounty Hunter.png

Bounty Hunter

 • Track icon.png  کاهش میزان Gold که لول Track به هیروی خودتان میدهد از ۱۷۰/۲۶۰/۳۵۰ به ۱۵۰/۲۵۰/۳۵۰
Brewmaster.png

Brewmaster

 • افزایش میزان اتک رنج Earth از ۱۲۸ به ۱۵۰
 • افزایش میزان اتک رنج Fire از ۱۲۸ به ۱۵۰
 • افزایش آرمور Fire از ۰ به ۰/۳/۶
 • Primal Split icon.png  افزایش مدت تاثیر لول Primal Split از ۱۵/۱۷/۱۹ به ۱۶/۱۸/۲۰ ثانیه
Centaur Warrunner.png

Centaur Warrunner

 • Double Edge icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Double Edge از ۶ به ۵ ثانیه
 •  افزایش رشد میزان Strength که در هر لول زیاد میشود از ۳٫۸ به ۴٫۰
Chaos Knight.png

Chaos Knight

 • Phantasm icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Phantasm از ۱۴۰ به ۱۳۰ ثانیه
Clinkz.png

Clinkz

 • افزایش رنج اتک این هیرو از ۶۳۰ به ۶۴۰
Clockwerk.png

Clockwerk

 • Rocket Flare icon.png  افزایش محدوده تحت تاثیر لول Rocket Flare از ۵۷۵ به ۶۰۰ AOE
 • Power Cogs icon.png  کاهش تاخیر در زدن لول Power Cogs از ۰٫۳ به ۰٫۲ ثانیه
 • Power Cogs icon.png  افزایش شعاع تاثیر لول Power Cogs از ۲۰۰ به ۲۱۵
Crystal Maiden.png

Crystal Maiden

 • Crystal Nova icon.png  افزایش شعاع تاثیر لول Crystal Nova از ۴۰۰ به ۴۲۵ AOE
 • Frostbite icon.png  افزایش فاصله مورد نیاز برای زدن لول Frostbite از ۵۰۰ به ۵۲۵ Range
Death Prophet.png

Death Prophet

 • Spirit Siphon icon.png  میزان HP پایه که لول Spirit Siphon از دشمن کم میکند از ۲۵ به ۱۶ در ثانیه کاهش یافته
Disruptor.png

Disruptor

 • Static Storm icon.png  تاثیر Silence لول Static Storm در گذشته ۰٫۵ ثانیه بعد از اتمام تاثیر لول هم وجود داشت که حذف شده است.
Doom.png

Doom

 • Doom ability icon.png افزایش مدت زمان آماده سازی لول Doom از ۱۴۰ به ۱۴۵ ثانیه
Drow Ranger.png

Drow Ranger

 • بهبود سرعت چرخش هیرو از ۰٫۶ به ۰٫۷
 • Frost Arrows icon.png  افزایش تاثیر Slow لول Frost Arrows از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰% به ۱۶/۳۲/۴۸/۶۴%
Earthshaker.png

Earthshaker

 • Echo Slam icon.png  افزایش محدوده تحت شعاع لول Echo Slam از ۵۷۵ به ۶۰۰
Enigma.png

Enigma

 • Black Hole icon.png  نوع دمیج لول Black Hole از Magical به Pure که بر روی Magic Immune هم تاثیر دارد، تغییر کرد
 • Black Hole icon.png  کاهش دمیج لول Black Hole از ۵۵/۱۱۰/۱۶۵ به ۵۰/۱۰۰/۱۵۰
Earth Spirit.png

Earth Spirit

 • Magnetize icon.png  افزایش مدت زمان آماده سازی لول Magnetize از ۸۰ به ۱۰۰/۹۰/۸۰ ثانیه
Gyrocopter.png

Gyrocopter

 • Aghanim's Scepter icon.png کاهش تاخیر در فعال شدن Side Gunner که بعد از خرید Aghanim به این هیرو اضافه میشود از ۱٫۴ به ۱٫۲ ثانیه
Invoker.png

Invoker

 • Forge Spirit icon.png  کاهش دمیج لول Forge Spirit از ۲۹/۳۸/۴۷/۵۶/۶۵/۷۴/۸۳ به ۲۲/۳۲/۴۲/۵۲/۶۲/۷۲/۸۲
Io.png

Io

 • Tether icon.png  کاهش میزان Movespeed لول Tether از ۱۴/۱۵/۱۶/۱۷ به ۱۳/۱۴/۱۵/۱۶%
Jakiro.png

Jakiro

 • Ice Path icon.png  افزایش مدت زمان تاثیر لول Ice Path از ۱/۱٫۴/۱٫۸/۲٫۲ به ۱/۱٫۵/۲/۲٫۵
Keeper of the Light.png

Keeper of the Light

 • Chakra Magic icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Chakra Magic از ۱۹/۱۸/۱۷/۱۶ به ۱۷/۱۶/۱۵/۱۴
 •  افزایش میزان Intelligence پایه از ۲۲ به ۲۵
Kunkka.png

Kunkka

 • Torrent icon.png  افزایش مدت Slow لول Torrent از ۱/۲/۳/۴ به ۱٫۷۵/۲٫۵/۳٫۲۵/۴ ثانیه
 • Tidebringer icon.png  افزایش دمیج لول Tidebringer از ۲۵/۴۰/۵۵/۷۰ به ۲۵/۴۵/۶۵/۸۵
Legion Commander.png

Legion Commander

 • Overwhelming Odds icon.png  افزایش میزان دمیج لول Overwhelming Odds (به ازای هر هیرو) از ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵ به ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰
 • Moment of Courage icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Moment of Courage از ۲٫۶/۲/۱٫۴/۰٫۸ به ۲٫۳/۱٫۸/۱٫۳/۰٫۸
Lich.png

Lich

 • Aghanim's Scepter icon.png با خرید Aghanim میزان Slow لول Chain Frost از ۳۰% به ۵۰% بهبود پیدا میکند
 • Ice Armor icon.png میزان Attack Slow لول Ace Armor از ۲۰ به ۳۰ افزایش یافت (مشابه میزان MS Slow)
Lifestealer.png

Lifestealer

 • افزایش Attack Time پایه از ۱٫۷ به ۱٫۸۵ ثانیه (در نتیجه کاهش سرعت اتک این هیرو)
Lina.png

Lina

 • Dragon Slave icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Dragon Slave از ۸٫۵ به ۸ ثانیه
Luna.png

Luna

 • Lucent Beam icon.png  افزایش مدت زمان تاثیر Stun لول Lucent Beam از ۰٫۶ به ۰٫۸ ثانیه
 • افزایش سرعت حرکت (Movespeed) از ۳۳۰ به ۳۳۵!
Magnus.png

Magnus

 • Empower icon.png  افزایش محدوده تحت شعاع لول Empower از ۲۰۰ به ۲۲۵
 • افزایش میزان رشد Strength این هیرو از ۲٫۷۵ به ۲٫۹ در هر لول
Medusa.png

Medusa

 •  افزایش رشد Intelligence این هیرو در هر لول از ۱٫۸۵ به ۲٫۱
Meepo.png

Meepo

 • Geostrike icon.png  افزایش میزان دمیج در هر ثانیه لول Geostrike از ۸/۱۶/۲۴/۳۲ به ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰
Morphling.png

Morphling

 • Hybrid icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Hybrid از ۷۰ به ۶۰ ثانیه
 •  افزایش میزان رشد Agility در هر لول از ۳٫۴ به ۳٫۷
Naga Siren.png

Naga Siren

 •  افزایش میزان رشد Strength در هر لول از ۲٫۳ به ۲٫۵
Necrophos.png

Necrophos

 • Heartstopper Aura icon.png  کاهش محدوده تحت تاثیر لول Heartstopper از ۱۲۰۰ به ۹۰۰ AOE
 • Heartstopper Aura icon.png  افزایش درصد دمیج لول Heartstopper از ۰٫۶/۰٫۹/۱٫۲/۱٫۵ به ۰٫۶/۱/۱٫۴/۱٫۸%
Nyx Assassin.png

Nyx Assassin

 • افزایش میزان Movespeed از ۳۰۰ به ۳۰۵
Ogre Magi.png

Ogre Magi

 • Ignite icon.png  کاهش میزان مانای مصرفی لول Ignite از ۹۵/۱۰۵/۱۱۵/۱۲۵ به ۹۰
 • Multicast icon.png  افزایش مدت زمان فاصله بین Multicastها از ۰٫۴ به ۰٫۵ ثانیه
Omniknight.png

Omniknight

 •   ۲۰ + ۲٫۶۵ افزایش میزان Strength پایه و رشد آن در هر لول از ۲٫۶۵+۲۰ به ۲٫۸+۲۲
Outworld Devourer.png

Outworld Devourer

 • Essence Aura icon.png  میزان مانای پایه ای که لول Essence Aura به شما میدهد از ۷۵/۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ به ۱۲۵/۲۰۰/۲۷۵/۳۵۰ افزایش یافته
 • Arcane Orb icon.png  افزایش مدت زمان تاثیر دزدیدن Intelligence دشمن توسط لول Arcane Orb از ۵۰ به ۶۰ ثانیه
Oracle.png

Oracle

 • Purifying Flames icon.png  افزایش میزان رنج مورد نیاز برای زدن لول Purifying Flames از ۷۵۰ به ۸۰۰
Phantom Assassin.png

Phantom Assassin

 • Phantom Strike icon.png  لول Phantom Strike را حالا میتوان روی هیروهایی که Spell Immune شده اند هم زد
Phoenix.png

Phoenix

 • Sun Ray icon.png  کاهش میزان دمیج پایه لول Sun Ray از ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰ به ۱۰/۱۵/۲۰/۲۵
Pudge.png

Pudge

 • Rot icon.png  افزایش تاثیر Slow لول Rot از ۲۷% به ۳۰%
 • Dismember icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Dismember از ۳۰ به ۳۰/۲۵/۲۰
Pugna.png

Pugna

 •  افزایش رشد Intelligence این هیرو از ۴ به ۴٫۵ در هر لول!
 • Nether Blast icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Nether Blast از ۵٫۵ به ۵ ثانیه
Razor.png

Razor

 • Eye of the Storm icon.png  افزایش میزان دمیج لول Eye of the Storm در هر ضربه از ۳۷/۵۰/۶۳ به ۴۰/۵۵/۷۰
Riki.png

Riki

 • Smoke Screen icon.png  افزایش مانای مورد نیاز برای زدن لول Smoke Screen از ۷۵/۸۰/۸۵/۹۰ به ۹۰
Sand King.png

Sand King

 • Epicenter icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Epicenter از ۱۴۰/۱۲۰/۱۰۰ به ۱۲۰/۱۱۰/۱۰۰ ثانیه
 • افزایش Strength پایه از ۲۱ به ۲۲
Shadow Demon.png

Shadow Demon

 • Disruption icon.png  افزایش مدت زمان زنده مانده Illusionهای لول Disruption از ۶/۸/۱۰/۱۲ به ۸/۱۰/۱۲/۱۴ ثانیه
Shadow Fiend.png

Shadow Fiend

 • افزایش Movespeed از ۳۰۵ به ۳۱۰
 • Necromastery icon.png  افزایش محدودیت جمع آوری روح توسط لول Necromastery از ۱۵/۲۲/۲۹/۳۶ به ۱۸/۲۴/۳۰/۳۶
Shadow Shaman.png

Shadow Shaman

 • Mass Serpent Ward icon.png  افزایش محدوده شعاع Splash اتک لول Mass Serpent Ward از ۷۵% به ۱۰۰%
 • Mass Serpent Ward icon.png  افزایش دمیج لول Mass Serpent Ward از ۴۰-۴۵/۵۵-۶۰/۷۰-۷۵ به ۴۰-۴۵/۶۰-۶۵/۸۰-۸۵
Silencer.png

Silencer

 • افزایش میزان Agility پایه از ۱۶ به ۲۲
Skywrath Mage.png

Skywrath Mage

 • Concussive Shot icon.png  افزایش محدوده تاثیر لول Concussive Shot در هنگام برخورد با دشمن از ۲۰۰ به ۲۵۰ AOE
Slardar.png

Slardar

 • کاهش Movespeed از ۲۹۵ به ۲۹۰
Slark.png

Slark

 • Pounce icon.png  کاهش دمیج لول Pounce از ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ به ۴۰/۸۰/۱۲۰/۱۶۰
Sniper.png

Sniper

 • Shrapnel icon.png  افزایش دمیج لول Shrapnel از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ به ۱۵/۳۵/۵۵/۷۵
Spirit Breaker.png

Spirit Breaker

 • Greater Bash icon.png  افزایش درصد دمیج لول Greater Bash از ۲۲/۲۸/۳۴/۴۰% به ۲۲/۳۰/۳۸/۴۶% (درصد بر اساس Movespeed)
Storm Spirit.png

Storm Spirit

 • Overload icon.png  افزایش دمیج لول Overload از ۳۰/۵۰/۷۰/۹۰ به ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰
 • Overload icon.png  افزایش محدوده تحت تاثیر لول Overload از ۲۷۵ به ۳۰۰ AOE
Templar Assassin.png

Templar Assassin

 • Psi Blades icon.png  افزایش رنج پرش لول Psi Blades از ۶۸ به ۷۵
 • Psionic Trap icon.png  افزایش میزان حداکثر Slow لول Psionic Trap از ۵۰% به ۶۰%
Terrorblade.png

Terrorblade

 • Conjure Image icon.png  کاهش مانای مورد نیاز لول Conjure Image از ۸۰ به ۷۰
 • Conjure Image icon.png  افزایش مدت زمان تاثیر لول Conjure Image از ۳۲ به ۳۴ ثانیه
Tiny.png

Tiny

 • Toss icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Toss از ۹ به ۸ ثانیه
Treant Protector.png

Treant Protector

 • دمیج پایه این هیرو ۶ واحد افزایش یافته!
Troll Warlord.png

Troll Warlord

 •  افزایش میزان Strength پایه از ۱۷ به ۲۰
 • Berserker's Rage icon.png  لول Berserker’s Rage دیگر به شما ۱۰۰ HP نمیدهد
 • Berserker's Rage icon.png  افزایش میزان آرموری که لول Berserker’s Rage میدهد از ۳ به ۶
 • Berserker's Rage icon.png  بهبود Base Attack Time لول Berserker’s Rage از ۱٫۵۵ به ۱٫۵ (در نتیجه افزایش Attack Speed)
 • افزایش فاصله تاثیر لول Whirling Axes در حالت Range از ۹۴۵ به ۱۰۰۰
Undying.png

Undying

 •  افزایش رشد Intelligence این هیرو در هر لول از ۲٫۵ به ۲٫۸
 • Decay icon.png  افزایش میزان رنج مورد نیاز برای زدن لول Decay از ۶۲۵ به ۶۵۰
 • Decay icon.png افزایش مدت تاثیر لول Decay از ۴۰ به ۴۵ ثانیه
Ursa.png

Ursa

 • Fury Swipes icon.png  افزایش مدت زمان تاثیر لول Fury Swipes بر روی دشمن از ۱۵ به ۲۰
 • افزایش HP Regen پایه این هیرو از ۰٫۲۵ به ۰٫۷۵ (در هر ثانیه)
Venomancer.png

Venomancer

 •  افزایش Intelligence پایه و رشد آن در هر لول از ۱۵+۱٫۷۵ به ۱۷+۱٫۸
 • Plague Ward icon.png  افزایش دمیج لول Plague Ward از ۱۰/۱۹/۲۹/۳۸ به ۱۳/۲۲/۳۱/۴۰
Viper.png

Viper

 • Viper Strike icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Viper Strike توسط آیتم Aghanim از ۱۲ به ۱۰ ثانیه
 •  افزایش رشد Strength این هیرو در هر لول از ۱٫۹ به ۲٫۱
Visage.png

Visage

 • Gravekeeper's Cloak icon.png  افزایش آرمور لول Gravekeeper’s Cloak (به ازای هر لایه) از ۱/۲/۳/۵ به ۱٫۵/۳/۴٫۵/۶
 • Gravekeeper's Cloak icon.png افزایش میزان Magic Resist لول Gravekeeper’s Cloak (به ازای هر لایه) از ۳/۶/۱۲/۱۶% به ۵/۱۰/۱۵/۲۰%
Winter Wyvern.png

Winter Wyvern

 • Winter's Curse icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Winter’s Curse از ۹۰ به ۸۰ ثانیه
Warlock.png

Warlock

 •  افزایش HP لول Golem از ۹۰۰/۱۲۰۰/۱۵۰۰ به ۹۰۰/۱۳۵۰/۱۸۰۰
 • Fatal Bonds icon.png میزان دمیج لول Fatal Bonds دیگر توسط Damage Blockها کم نمیشود
Weaver.png

Weaver

 • دمیج پایه ۲ واحد افزایش یافته
Windranger.png

Windranger

 • Windrun icon.png کاهش مدت زمان آماده سازی Windrun از ۱۵ به ۱۴ ثانیه
Wraith King.png

Wraith King

 • Wraithfire Blast icon.png  افزایش میزان دمیجی که لول Wraithfire Blast در طول مدت زمان میزند از ۱۵/۳۰/۴۰/۵۰ به ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵
Zeus.png

Zeus

 • Arc Lightning icon.png  کاهش مدت زمان آماده سازی لول Arc Lightning از ۱٫۷۵ به ۱٫۶ ثانیه

آیتم ها

Armlet of Mordiggian (Inactive) icon.png

Armlet of Mordiggian

 • افزایش طلای مورد نیاز برای خرید Recipe از ۵۰۰ به ۵۵۰
Bloodthorn icon.png

Bloodthorn

 •  افزایش ضریب Critical Strike از ۱٫۳۵ به ۱٫۴۵
Butterfly icon.png

Butterfly

 • افزایش میزان Agility از ۳۰ به ۳۵
Crimson Guard icon.png

Crimson Guard

 • کاهش مدت زمان آماده سازی از ۵۰ به ۴۶ ثانیه
Dragon Lance icon.png

Dragon Lance

 •  کاهش میزان Strength و Agility از ۱۵ به ۱۴
 •  افزایش میزان Attack Range از ۱۳۰ به ۱۴۰
Hurricane Pike icon.png

Hurricane Pike

 • افزایش میزان Attack Range از ۱۳۰ به ۱۴۰
 • حالا با فعال سازی این آیتم برای ۴ اتک به شما +۱۰۰ Attack Speed میدهد
Rod of Atos icon.png

Rod of Atos

 • کاهش مدت زمان آماده سازی از ۱۲ به ۱۰ ثانیه
Smoke of Deceit icon.png

Smoke of Deceit

 • حالا برای استفاده دارای ۱ ثانیه Cooldown است

منبع : کرش گیم

برچسب ها

پست های مرتبط ...

0 دیدگاه در “آپدیت ۶٫۸۸ به فارسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده وضعیت ادمین در استیم : Add Friend جهت ادد کردن روی دکمه + کلیک کنید.