مشاهده وضعیت ادمین در استیم : Add Friend جهت ادد کردن روی دکمه + کلیک کنید.